Wie

ACT, zoektool naar talent is het resultaat van het project Intercompetent van Samenlevingsopbouw. Werkzoekenden, uitzendbedrijven en onderzoekers sloegen de handen in elkaar om soft skills in beeld te brengen van wie kortgeschoold is en beperkt Nederlands spreekt.

Hoe kwam het project Intercompetent tot stand?

De aanleiding

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw  denkt samen met kortgeschoolde anderstalige werkzoekenden na over de drempels die deze groep ervaart in hun zoektocht naar werk. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw  stelde met werkzoekenden een dossier samen over hun ervaringen met de uitzendsector. Ze kwamen tot aanbevelingen waarmee ze in 2016 in dialoog gingen met uitzendbedrijven. Ze stelden vast dat beide partijen frustraties deelden. 

De werkzoekenden gaven aan dat ze niet de juiste mogelijkheden kregen om hun capaciteiten te tonen. De instrumenten die uitzendbedrijven gebruiken, zijn vaak te talig en niet aangepast aan de functie. Uitzendconsulenten ervaarden de taal als drempel om bij deze werkzoekenden de competenties vast te stellen.

Focus op talent

Tegelijkertijd introduceerde Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters het beleid met Focus op Talent. Hij stimuleerde een mentaliteitswijziging om meer aan te werven op basis van talent. In dit kader kwam er ook een ESF-oproep. Samenlevingsopbouw besloot samen met het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten en Tempera een project in te dienen. Tijdens dit project ontwikkelden ze een competentietool op maat van de uitzendsector. In 2017 gingen ze aan de slag, waarna de uitzendbedrijven AGO JOBS & HR en ASAP.be aansloten.

 

Hoe verliep de ontwikkeling van ACT?

Hoe maakten we de keuze?

We dachten goed na over welke soft skills we wilden zien. We brachten in kaart wat reeds ontwikkeld werd over competenties meten. Daarvoor lazen we en bezochten we organisaties en experts met ervaring. Ook bracht de onderzoekster van Tempera heel wat tijd door in een aantal uitzendkantoren van ASAP.be en AGO Jobs & HR om de dagelijkse praktijk te observeren.

Ontwikkeling op maat van de kandidaat en (eind-)gebruiker.

De tool moet een antwoord bieden op de behoeften van werkzoekenden en uitzendconsulenten. Daarom waren beide groepen betrokken bij het hele ontwikkelingsproces. Ze gaven hun input door middel van een bevraging. En in elke fase probeerden en evalueerden ze de tool. Zowel vrijwilligers van Samenlevingsopbouw, cursisten van Encora en VDAB en uitzendconsulenten van ASAP.be en AGO Jobs & HR werkten intensief samen. Ook de klanten van beide uitzendbedrijven gaven hun behoeften en bevindingen door.

 

Bekijk hoe de opdrachten getest werden.

Breed draagvlak

Voor de input en het testen van de tool beperkten we ons niet tot werkzoekenden, de 2 uitzendbedrijven en hun klanten. De jobcoaches van VDAB Antwerpen, consulenten van SBS SkillbuilderS en hun deelnemers testten mee. Experten van Atlas en Open School gaven input over het taalaspect.

Wat is het resultaat?

We slaagden er in om een set eerlijke en laagdrempelige gedragsproeven te ontwikkelen. Laagdrempelig voor wie screent en wie gescreend wordt. Door de focus op 'communicatievaardigheden' als competentie in plaats van 'kennis van het Nederlands' worden anders competenties van de kandidaat zichtbaar. Door competenties te definiëren en te vertalen in gedragsindicatoren geven we arbeidsbemiddelaars de mogelijkheid om ze snel en efficiënt te scoren. De online tool zorgt voor een makkelijke registratie en een handig rapport.

 

Deze tool kwam tot stand door de samenwerking van Samenlevingsopbouw, Tempera, de uitzendbedrijven ASAP.be en AGO JOBS & HR en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.
ww.samenlevingsopbouw.be, www.tempera.be, www.ago.jobs, www.asap.be en www.vfu-ffi.be.