Opdrachten

Kies een opdracht uit de lijst:

Plan je dag

Dozen vouwen

Kraak de code

IKEA, ik kan da

Er is werk genoeg

Magazijnspel

Plannen & organiseren

x

Inzicht

x

x

Flexibiliteit

x

x

Nauwkeurigheid

x

x

x

Handelingssnelheid

x

Verwerkingssnelheid

x

Samenwerken

x

x

Initiatief nemen

x

x

Probleem Oplossend Vermogen

x

x

x

Omgaan met feedback en kritiek

x

Plan je dag

De kandidaat krijgt taken om op één dag af te werken. Hij/zij plant deze zo efficiënt mogelijk in op het planningsblad. Wanneer de kandidaat de oorspronkelijke planning afmaakte, krijgt hij/zij een extra dringende taak. Hierdoor moet de kandidaat keuzes maken.

Competenties die gemeten worden:

 • Plannen en organisatie:  Je kan een planning opmaken, waarin je rekening houdt met tijd en plaats. Je kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
 • Probleemoplossend vermogen: Je gaat moeilijke situaties of problemen niet uit de weg, maar probeert er een oplossing voor te vinden.
 • Flexibiliteit: Je past je gemakkelijk aan veranderde omgeving, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden aan.

Totale duur van de opdracht: 20 minuten ( inclusief voor – en nabespreking)

Deze opdracht uitvoeren

Dozen vouwen

De kandidaat moet 12 dozen plooien. Een afgewerkt exemplaar van de doos met een label wordt als voorbeeld opgesteld. Op de bestelbon staat hoeveel dozen er van elk gekleurd label nodig is. De kandidaat moet de labels zelf plakken. Tijdens de opdracht verandert de bestelling. Dit gebeurt door middel van een nieuwe bestelbon aan de kandidaat te geven die de bestelling moet aanpassen. Op de nieuwe bestelbon staat ook hoeveel dozen er van elk gekleurd label nodig is. De kandidaat moet de labels zelf plakken.

Dozen die niet juist geplooid zijn, worden niet aanvaard in de bestelling. Aan de hand van deze verandering in de bestelling zien we hoe flexibel de kandidaat is. In een tweede variant werken twee kandidaten samen aan de opdracht. Het verloop van de opdracht is hetzelfde waarbij er ook gemeten wordt hoe kandidaten samenwerken.

Competenties die gemeten worden:

 • (Handelings-)snelheid: De snelheid waarmee de kandidaat de opdracht uitvoert.
 • Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig.
 • Flexibiliteit: Je past je gemakkelijk aan een veranderde werkwijze, taken en verantwoordelijkheden aan. 
 • Samenwerken: Wanneer je een opdracht krijgt, die je samen met een collega moet uitvoeren, werk je mee en probeer je een actieve rol aan te nemen in de groep (leiden of volgen).

Totale duur van de opdracht: 10 minuten (inclusief voor – en nabespreking)

Deze opdracht uitvoeren

Kraak de Code

De kandidaat krijgt een blad met codes in twee kolommen op. Hij/zij moet deze telkens vergelijken. Er zijn twee versies van de opdracht. De assessor beslist zelf welke versie er wordt afgenomen. Uiteraard is het interessant om beide versies te gebruiken. In variant een krijgt de kandidaat een lijst met codes in twee kolommen. De kandidaat moet de codes uit kolom een vergelijken met de codes in kolom twee. Wanneer de codes niet overeenkomen dient de kandidaat de code uit de tweede kolom te doorstrepen.

In versie twee krijgt de kandidaat eveneens een lijst met codes in twee kolommen. De linkse kolom bevat telkens een code en de rechtse kolom bevat telkens vijf verschillende codes. De kandidaat dient de code uit de rechtste kolom die identiek is met die uit de linkse kolom te omcirkelen. Hierbij is er maar één juiste oplossing mogelijk. De kandidaten dienen deze opdracht zo snel en nauwkeurig mogelijk af te werken.

Competenties die gemeten worden:

 • Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig.
 • (Verwerkings-) snelheid: Je verwerkt gegevens op een snelle wijze.

Totale duur van de opdracht: 13 minuten (Inclusief voor – en nabespreking)

Deze opdracht uitvoeren

Ikea, ik kan da

De kandidaat krijgt de handleiding en het materiaal om een kistje te assembleren. De bedoeling is dat hij/zij het kistje zonder verdere instructies zo snel en nauwkeurig mogelijk assembleert. Tijdens het maken van het kistje blijkt er een probleem te zijn. Er ontbreekt een schroef. De assessor gaat na hoe de kandidaat hiermee omgaat. Om de nauwkeurigheid van uitvoering extra te meten zijn twee van de vier kleine schroeven rood geverfd. Deze moeten beiden op een specifieke plaats gebruikt worden. Dit wordt duidelijk gemaakt in de handleiding.

Competenties die gemeten worden:

 • Inzicht: Je kan problemen uiteenrafelen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Je hebt een volledig beeld van de context en overzicht van het geheel (hier: ruimtelijk inzicht).
 • Probleemoplossend vermogen: Je gaat een moeilijke situatie of probleem niet uit de weg maar probeert er een oplossing voor te zoeken.
 • Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig.

Totale duur van de opdracht: 20 minuten (inclusief voor – en nabespreking)

Deze opdracht uitvoeren

Er is werk genoeg

De kandidaat krijgt een wit blad van A3 formaat voorgelegd door de assessor. De assessor heeft een aantal afbeeldingen van magazijnonderdelen die vrij te schikken zijn op dit A3 blad. Deze onderdelen dienen wel zo geschikt te worden dat het magazijn er rommelig bijligt. De kandidaat dient dan de onderdelen zo te verschuiven dat hij of zij het magazijn herschikt tot een opgeruimde versie. 

Competenties die gemeten worden:

 • Initiatief nemen (werk zien): Je stelt uit eigen beweging acties voor en/of onderneemt spontane acties. Je bent voortdurend op zoek naar iets waar je mee kan helpen en ziet kansen om je handen uit de mouwen te steken.
 • Inzicht: Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van context en overzicht van het geheel (hier: situationeel inzicht).

Totale duur van de opdracht: 12 minuten ( inclusief voor – en nabespreking)

Deze opdracht uitvoeren

Het magazijnspel

Een groep kandidaten krijgt verschillende bestellingen die ze moeten klaarmaken. Elke bestelbon wordt op een ander tijdstip tijdens de opdracht aan de kandidaten overhandigd en heeft een eigen deadline waarop hij afgehandeld dient te zijn. De assessor kijkt de bestelling na. Wanneer deze fout is wordt de bestelling teruggestuurd. De kandidaten dienen goed samen te werken om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Wanneer er een bestelling niet kan worden voltooid omdat er materiaal tekort is,  dienen de kandidaten dit aan te geven door de kaart ‘materiaal te kort’. Om de verschillende competenties optimaal te meten bestaat de groep best uit 3 tot 6 personen. Bij meer dan 4 personen wordt aangeraden om de opdracht door 2 assessoren te observeren. Bij de kandidaten worden er naamstickers aangebracht en krijgen ze elk een nummer om de observatie te vergemakkelijken. 

Competenties die gemeten worden:

 • Samenwerken: Wanneer je een opdracht krijgt die je samen met een collega moet uitvoeren, werk je mee en probeer je een actieve rol aan te nemen in de groep (leiden of volgen).
 • Probleemoplossend vermogen: Je gaat moeilijke situaties of problemen niet uit de weg, maar probeert er een oplossing voor te zoeken.
 • Omgaan met feedback en kritiek: Wanneer je een opdracht hebt voltooid kan je omgaan met jullie vooruit helpt.
 • Initiatief nemen: Je stelt uit eigen beweging acties voor en/of onderneemt spontaan acties.

Totale duur van de opdracht: 25 minuten (inclusief voor – en nabespreking)

Deze opdracht uitvoeren