Opdrachten

Met 6 opdrachten kan je 14 competenties meten. Neem één of twee testen af om de competenties te meten die jij of je klant belangrijk vindt.

Plan je dag

Dozen vouwen

Kraak de code

IKEA, ik kan da

Er is werk genoeg

Magazijnspel

Plannen & organisatie

x

Inzicht

x

x

Flexibiliteit

x

x

Nauwkeurigheid

x

x

Handelingssnelheid

x

Verwerkingssnelheid

x

Samenwerken

x

Initiatief nemen

x

x

Probleemoplossend vermogen

x

x

x

Omgaan met feedback en kritiek

x

Planmatig werken

x

Communicatie

x

x

x

x

x

x

Motivatie/inzet

x

x

x

x

x

x

Betrouwbaarheid

x

x

x

x

x

x

In een notendop 

Plan je dag (20 min)
gemeten competenties
 • Plannen en organisatie: Je kan een planning opmaken, waarin je rekening houdt met tijd en plaats. Je kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
 • Probleemoplossend vermogen: Je gaat moeilijke situaties of problemen niet uit de weg, maar probeert er een oplossing voor te zoeken.
 • Flexibiliteit: Je past je gemakkelijk aan, aan een veranderende: omgeving, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden.
Dozen vouwen (10 min)
gemeten competenties
 • Handelingssnelheid: De snelheid waarmee je de opdracht uitvoert.
 • Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig.
 • Flexibiliteit: Je past je gemakkelijk aan, aan een veranderende: werkwijze, taken en verantwoordelijkheden.
Kraak de code (13 min)
gemeten competenties
 • Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig.
 • Verwerkingssnelheid: Je verwerkt gegevens op een snelle wijze.
Ikea Ik kan Da (20 min)
gemeten competenties
 • Inzicht: Je kan problemen uiteenrafelen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Je hebt een volledig beeld van de context en overzicht van het geheel (hier: ruimtelijk inzicht).
 • Probleemoplossend vermogen: Je gaat een moeilijke situatie of probleem niet uit de weg maar probeert er een oplossing voor te zoeken.
 • Planmatig werken: Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel (hier: inzicht in een plan).
Er is werk genoeg (12 min)
gemeten competenties
 • Initiatief nemen (werk zien): Je stelt uit eigen beweging acties voor en/of onderneemt spontane acties. Je bent voortdurend op zoek naar iets waar je mee kan helpen. Je ziet kansen om je handen uit de mouwen te steken.
 • Inzicht: Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van context en overzicht van het geheel (hier: situationeel inzicht).
Magazijnspel (25 min)
gemeten competenties
 • Samenwerken: Wanneer je een opdracht krijgt die je samen met een collega moet uitvoeren, werk je mee. Je probeert een actieve rol aan te nemen in de groep (leiden of volgen).
 • Probleemoplossend vermogen: Je gaat moeilijke situaties of problemen niet uit de weg. Je probeert er een oplossing voor te zoeken.
Globale competenties
gemeten competenties
 • Sommige competenties worden gedurende heel de test gemeten. Ze horen niet specifiek bij een opdracht en worden heel de test lang geobserveerd door de consulent. Na elke opdracht moet de consulent de tijd krijgen om de globale competenties aan te vullen op zijn scoringsformulier (onderbouwen waarom de kandidaat een bepaalde score heeft).

 

Deze tool kwam tot stand door de samenwerking van Samenlevingsopbouw, Tempera, de uitzendbedrijven ASAP.be en AGO JOBS & HR en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.
ww.samenlevingsopbouw.be, www.tempera.be, www.ago.jobs, www.asap.be en www.vfu-ffi.be.